en-USnb-NO
19. januar 2018
Minimer
Enter Title
Fiske

Ferskvannsfiske:

På Askrova er det 2 fiskevann hvor man kan fiske ørret: Valvik-vannet og Hammerseth-vannet. Valvik-vannet inneholder mest fisk, men fisken her blir ikke så stor, fisker på 100-200g er helt vanlig her. I Hammerseth-vannet er fisken større, men er her det også færre fisker i vannet og derfor vanskeligere å få. 
Askrova Bygdelag har avtale med grunneiere for dei 2 fiskevannene. Det er satt opp oppslagstavle ved Hammerseth-vannet med info til fiskere. Det koster 50,- for voksne å fiske, barn er gratis. Man kan enten legge penger i postkasse ved oppslagstavlen eller betale direkte på butikken. Fisken i vannene biter best på sluk, men spinner og makk(dupp) fungerer også bra.

Rasteplassen ved Hammerseth-vannet Fiske ved Hammerseth-vannet

Hav-/sjøfiske:

Ved Askrova og øyene rundt er det mange fiskemuligheter både med snøre, dorg, garn og teiner. Vanlige fiskesorter er: Torsk, lyr, pale, lange, brosme, lysing, sei, breiflabb, steinbit, makrell og laks. Av skalldyr er området rikt på: Krabbe, hummer, kreps og kamskjell(dykking).

Det er muligheter for å leie båt med mannskap dersom man ønsker guidet fisketur. Kontakt personer er; Jan Lindgaard (Mob: 90 58 64 62) eller Magne Svardahl (mob: 97 14 17 79)
Askrova Bygdelag arrangerer også en årlig fiskekonkurranse i fellesferien, les mer om denne under arrangement.Kreps fiskes med teiner på 100m eller mer Hummer kan man fiske fra 1. oktober til 30. november hvert år

Lyr er lettest å fiske på dorg om sommeren


Jakt

Landjakt:

På Askrova er det mulig å delta på Hjort-, grågås- og harejakt (Må avtales med grunneiere).
Det er 5 hjortevald på Askrova, disse har totalt løyve på 17 hjorter (pr. 2014). Hjortejakten varer fra 1. september til 23. desember. Jaktmetodene som benyttes er driv-, smug- og posterings-jakt.

 
Bukk felt på Askrova i 2012

Gåsejakt er populært i august når gåsa begynner å trekke sørover for vinteren. Gåsejakt kan utføres på på land og i fra båt. Gåsejakten starter noen plasser 1. august og andre plasser 10. august.Grågås felles normalt med hagle

Hare kan jaktes på fra 10 september og til 28/29 februar, man må i tillegg få jaktløyve hos aktuell grunneier.

 
Sjøjakt:

På sjøen kan man jakte på skarv, gås og sel.Skarv Steinkobbe
Her kan man finne jaktperioder for alle typer arter;
www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-03-01-190

 Skriv ut  
Om oss   |   Hus-/ Hytteutleie på Askrova   |   Fotoarkiv   |   Ruter   |   Arrangement   |   Turløype   |   Jakt og fiske   |   Fritidsaktiviteter   |   Kontakt oss
Copyright (c) 2018 Askrovanett