en-USnb-NO
19. januar 2018
  Minimer

TANSØY BRU

Historikk

Sammendrag av historikken fram til 1980 er beskrevet i søknad frå oppsitterne. 

Etter denne søknaden arbeidde oppsitterne i 10 år med å få prosjektet realisert. Det vart laga tegninger og beskrivelser, innhenta tilbud frå entreprenører og søkt godkjenninger i kystverket og kommunen. 
I 1990 vart det på nytt sendt søknad til kommunen, denne gang med ferdig innhenta pristilbud og forslag til finansiering. 
Det vart då gjort vedtak i Flora Bystyre om å realisere prosjektet. Brua var ferdig hausten 1990. 


Kostnader

Brua kom på Kr.1.500.000, fordelt på Flora kommune med kr.1.200.000, landbrukstilskot med kr.200.000 og tilskot frå oppsittarane på Tansøy med kr.100.000. 


Tekniske data

Tansøy Bru
Brua var planlagt i regi av oppsittarane som ein gards- og grendeveg med standard som kommunal veg. Dimensjoneringsgrunnlaget var 10 tonn akseltrykk og samtidig jevnt fordelt last på 500 kg/m². 

Bruklaffen er 16,5 m lang og løfta ved hjelp av hydrauliske sylindrer drifta av ein elektromotor på 11 kilowatt. 
Brua har minste bredde mellom rekkverka på 2,75 m. 

Seilingsåpningen er 15 m. 


Brua pr 2014:

Stormen "Dagmar" som herjet romjulen 2011 fulte opp hele motorrommet med saltvann. Brua var da, mer eller mindre, i ustand i 1 år. Det ble besluttet å flytte motoren og alt det elektriske utstyret opp på bakkenivå. Det ble støpt en plate på siden av veibanen og satt motorhus oppå denne. Ny motor ble kjøpt inn av Flora kommune og dei lokale dugnadskarene på Tansøya fikset montering og fikk brua i drift igjen. Det er også nå montert signallys og automatisk port på Askrova siden, som en ekstra sikkerhet for barn.

 
Det nye røde motorhuset til høgre på bilde.

Bruk

Bruken er regulert av eit brureglement godkjend av Kystverket og vert styrt av trafikkantane etter nermare brukerinstruks. 

 

 

Fylgjande dokument er lagt inn i dokumentarkiv under Tansøy Bru:

SØKNAD FRÅ OPPSITTARANE PÅ TANSØY - 1980.pdf
NY SØKNAD FRÅ OPPSITTARANE - 1990.pdf

BRUREGLEMENT.pdf

BRUKERINSTRUKS.pdf

  

Bilete Tansøy Bru Minimer

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.

  

Om oss   |   Hus-/ Hytteutleie på Askrova   |   Fotoarkiv   |   Ruter   |   Arrangement   |   Turløype   |   Jakt og fiske   |   Fritidsaktiviteter   |   Kontakt oss
Copyright (c) 2018 Askrovanett