Turboktrekning-Skaratoppen 2018!

Tradisjonen tro trekte vi 3 heldige vinnere blant dei som har besøkt Skaratoppen i 2018 og skrevet seg i turboken. Premiene er gavekort på Nærbutikken. (Om vinneren ikke var tilstades under trekning kan premie hentes på butikken)

  1. Plass: Vidar Svardahl

  2. Plass: Sander

  3. Kay Valvik

Vi gratulerer!!

Juleaften trekte vi barnas turbok med følgende vinnere(Premier hentes på butikken:))

  1. Plass: Martine Sæther

  2. Plass:Bjørnar Valvik

  3. Plass: Victoria Svardahl

Fremtidens båtruter i Flora bassenget!

Båtruter i Flora bassenget:

Båtrutene skal ut på nytt anbud snart, det nye anbudet skal tre i kraft 1.mai 2022 (dagens båt-materiell og ruteavganger går frem til denne datoen). Alle grende-/bygdeleg som bruker båtrutene, skal i fellesskap, lage en rapport som fremmer våre behov (antall avganger, avgangstider, båt-materiell ect). Denne rapporten må vi ferdigstille allerede i januar 2019.

Vi trenger innspill fra dere som bruker rutene, både hva som er bra slik det er nå, men også hva som bør endres/bli bedre. Send innspill til: terjesvardahl@hotmail.com (evt. ta kontakt på mob: 96627989).

Frist for innspill: 2. januar 2019.