Askrova skule

askrova skole-2-red.png
 

Askrova skule vart etablert før 1900. Skulehuset vart ombygd omkring 1931.  Bygningen brann ned 28.2 i 1990 (i Vinterferien) og nytt bygg vart opna 9.8.1991. 

I mellomtiden fungerte Askrova Grendahus som undervisningslokale. 

Nye skolen ble bygget med både en skuledel og en barnehage del. 

 

Askrova skule blei nedlagt i 2006, da var det kun 5 elever igjen på øya. 

Fra 2006 og frem til i dag har skulehuset kun fungert som overnattingsplass for skuleklasser som er på tur og mindre arrangementer som bakedag, juletrefest o.l.

Skulehuset er fortsatt eid og driftet av Flora Kommune. 

Øya har pr. mai 2014 4 elevar og 5 barnehage barn som reiser med skulerute til Florø.