Askrova Bygdelag – Personvernerklæring

Opplysninger som legges inn i kontaktskjema og ved bruk av nettbutikk
Under følger informasjon til deg som fyller ut vårt kontaktskjema eller handler i vår nettbutikk.

Personopplysninger
Når du fyller ut kontaktskjemaet på nettsiden oppgir du ditt navn, hva henvendelsen gjelder og din e-postadresse. Når du handler i nettbutikken og betaler med vipps mottar vi ditt navn, telefonnummer og bestilling. Dette er personopplysninger

Formålet med behandlingen
Formålet med innsamlingen er å kunne svare på din henvendelse samt sende deg relevant informasjon tilknyttet din henvendelse, eventuelt sende deg det produktet du har bestilt. Informasjonen du legger inn lagres i vårt system for kunde/potensiell kunde. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for at din henvendelse skal kunne etterkommes og følges opp. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav a) og at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til vår berettigete interesse i å kunne følge opp din henvendelse, eventuelt å sende deg produktet du har bestilt (GDPR art. 6, nr. 1, bokstav f). 

Behandlingsansvarlig og databehandlere
Behandlingsansvarlig for de personopplysningene som samles inn om deg er:

Askrova Bygdelag, org.nr. 989 565 699, kontaktpersoner: Terje Svardahl, tlf. 966 27 989, e-post: terjesvardahl@hotmail.com og Henning Haugholt, tlf. 905 96 050, e-post: henning.haugholt@gmail.com

For drift av våre datasystemer benyttes ulike databehandlere, per i dag: Pixelwerk og SquareSpace. Disse kan få tilgang til opplysningene du har lagt inn ifm. sitt arbeid med driften av våre datasystemer. Våre databehandlere er alle underlagt databehandleravtaler som innebærer at de ikke kan benytte personopplysningene på noen annen måte. 

Samtykke
Ved å klikke på samtykke-boksen i kontaktskjemaet samtykker du til at personopplysningene du legger igjen (navn, henvendelse, epost) kan behandles i samsvar med samtykket og det som fremgår av denne personvernerklæringen. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake. 

Retting, sletting mv.
Den registrerte har rett til innsyn i, korrigering og sletting, samt begrensning av og protest mot behandlingen av, personopplysningene, samt rett til å påklage behandlingen til Datatilsynet. Videre kan den registrerte ha rett til å få personopplysningene overført til annen behandlingsansvarlig. 

Lagringstid
Personopplysningene du legger inn vil lagres så lenge det er relevant i relasjon til det din henvendelse gjelder og der det er påkrevet i tråd med gjeldende krav til bokføring og oppbevaring av regnskapsbilag.