Norges beste bleieavtale.

Norges beste bleieavtale.

 

Kort info om Askrova

Askrova og Tansøy er et levende bygdesamfun som ligg i havgapet like utenfor norges vestligste by Florø. Øyene har blitt en svært populær plass for hytteturistar og andre turistar, og folketallet øker. Øygruppen byr på mange ulike akviteter og arrangement året rundt. 

Vest for Askrova ligger Tansøy, Helgøy, Raudøy og Æsøy. Askrova, Tansøy og Helgøy har fastbuande, medan Raudøy og Æsøy har fritidsbustader.


Næring

Øya har 12 personar som er knytta til drift av gardsbruk. Fleire av desse har også anna arbeid. Det vert kunn utøvd fiskeri i mindre omfang. Mange har Florø som arbeidsstad men bur på Askrova/ Tansøy.      
Det er også andre mindre næringer som: Entreprenører, fraktebåter og taxibåt/bil.

Infrastruktur

Elektrisk strøm - blei bygd ut på øyane i 1953. Telefon: kom på 1960-tallet og breiband i 2006.

Veg - Mellom Hammarset og Valvik ble bygd i perioden 1940 – 50. Denne er på ca. 10 km. Vegen går frå Valvik i nordvest til Sunde i sør og deretter til Hammarset i nordaust. 

Molo og kai - Blei bygd ved Espeset omkring 1970. Denne er eigd av Kystverket og open for offentleg bruk. 

Gjestehamn - Askrova Bygdelag eier og drifter gjestehamn ved butikken. Denne består av en stor betongbrygge og en stålbrygge. Kapasiteten er ca 20 båter. Det er tilgjengelig strøm, vann og trådløst internet. Pris pr døgn er 50 kr.

Grendahus - Askrova bygdelag har bygd eige grendehus (opningsfest 7.1.1984) og fotballplass(1995). 

Leikeplass - Askrova Bygdelag har egen leikeplass for dei minste. Denne ble åpnet påsken 2014 og er lokalisert ved butikken/ferjekaia.

Bedehus - Askrova Bedehus vart bygd i 1956 og opna 14. april 1957. 

Butikk / pub - M Svardahl bygde butikk og fiskemottak i 1967. Den vart påbygd i 2003 med eigen pub og møteplass.

Bru - Mellom Askrova - Tansøy vart bygd i 1990 med ferdigsynfaring 10.10.1990.

Skulehus - Askrova skule vart etabelert før 1900. Skulehuset vart ombygd omkring 1931.  Bygningen brann ned 28.2 i 1990 og nytt bygg vart opna 9.8.1991.  Askrova skule blei nedlagt i 2006.  Øya har pr. mai 2014 4 elevar og 5 barnehage barn som reiser med skulerute til Florø.

Fiber - Utbygd 2018
 

Askrova Bygdelag

Er en organisasjon som jobber for å tilrettelegge for befolkningsvekst og næringsutvikling med hovedfokus for distriktet, og da spesielt på øyene Askrova og Tansøy. Askrova Bygdelag jobber også med nåtids problemstillinger som oppstår og må løsest internt og organisasjonen stiller sterk når en er i dialog med kommunale og regionale instanser. Askrova Bygdelag vart stiftet i 09.10.1977  av privatbefolkningen på Askrova og Tansøy, Da var styremedlemmer som følger; Hjørdis Jeppesen, Nils Kvammen, Karl Valvik, Liv Espeseth, Anne-Berit Espeseth, Solveig Tansø, Asbjørg Sunde, Magnus Vallestad og Elsa Hammarseth. Organisasjonens strategi og målsetning fra oppstarten er å tilrettelegge for at det skal være mulig og busette seg i distriktet, samt og drive næringsutvikling vekk fra sentrum og region senterne. Askrova Bygdelag er en organisasjon med ca.100 aktive medlemmer, som blir organisert av et styre på 5 personer pluss 1 regnskapsfører. Askrova Bygdelag har vert driftet på dugnad gjennom alle år, med en liten form for inntekter eller omløpsmidler.

Ambisjonen til Askrova Bygdelag er å være en foretrukket, pålitelig og trygg plass å bu for sine verdsatte innbyggere og feriegjester. Askrova og Tansøy har, i motsetning til andre øyer i kommunen, opplevd en befolkningsvekst de siste 4-5 årene. Det er flere ungdommer som har flyttet til øya, bygget hus og fått barn. Det har også komt til flere hytteturister, mange av disse er som fastboende å regne. Årlig blir flere små forretningsforetak startet, og en finner igjen både lokalmat produksjon, oppdrettsnæring, mekanisk- og anleggsdrift blant våre medlemmer.

Askrova bygdelag har gått igjennom et generasjonsskifte, det er nå en snittalder i styret på 33,4 år, noe som også har gjort at engasjementet rundt det som skjer på øya er stor. Ved salg av rekvisitter, inntekter på forskjellige arrangement som fotballturnering, konserter, konkurranser m. m har Askrova Bygdelag en solid økonomi og inntektskilde. Askrova Bygdelag har de siste årene søkt en del midler fra organisasjoner og kan derfor gjennomføre små og store prosjekter som går under deres strategi for økt tilflytning og næringsutvikling. Noen av de prosjektene som er gjennomført vil en finne under;

 • Laget badestrand i Valvika, P-Plass planert. Innvestering 50.000,-
 • Turløypa; Rastebord, grillplass ved Hammerseth vatnet, gode merka stier og kart. Gode gjerdetrapper som gjør det enkelt å krysse gjerder. Foreløpig kostnad 100.000,-, fortsatt pågående oppgraderinger
 • Innkjøp av Hjertestarter med årlige kurs, Innvestering 21.000,-
 • Grendahuset: Deler av huset har fått ny kledning og alt er malt. Nytt dusjanlegg, 2 nye toaletter og helt nytt kjøkken
 • Grendahuset: Ny innvendig klatrevegg. Innvestering 66.000,-
 • Fotballbanen: Nytt grusunderlag og speakerbod. Innvestering 50.000,-
 • Gjestehavn ved butikken (stor kapasitet med strøm, vann og avløp). Innvestering 30.000,-
 • Oppslagstavle ved ferjekaia, 2000,-
 • Veilys investert for ca 50.000, stoppet grunnet forandring i sikkerhetsrutiner fra Sunnfjord Energi.
 • Opprustning av brannberedskap. Helt ny brannhenger er på plass - årlige kurs
 • Lekeplass. Topp moderne lekeplass ved butikken/gjestehavna. 120.000,-
 • Film, «Askrova, den grøne smaragd». Brukt på sosiale medier, Facebook, Youtube og Vimeo. Sendes på Flyplass Florø og Bergen, samt alle ferjer i Sogn og Fjordane. 150.000,-

FAKTA

Areal
Askrova er på 7.5 kvadratkilometer. Tansøy 0,55, Helgøy 0,25, Raudøy 0.15 og Æsøy 0,35.  Høyeste punkt på Askrova er 220.69 meter over havet.

Folketal / busetnad
Øysamfunnet har 79 fastbuande. Desse er fordelt slik; Askrova (54), Tansøy (24) og Helgøy (1). Øyane har 43 hus med fastbuande pr. mai 2014. Det er 68 hytter/hus som blir brukt i liten og stor skala i løpet av året. 


Ruter 

Båtrute
Vart etablert frå omkring 1940. Sidan har øyane hatt båtrute. I dag vert bårute utført av Fjord1 – Fylkesbaatane på oppdrag frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune.  

Bussrute
Blei oppretta i samband med nye båtruter i 1976.