Fiske

fjellvann-4.JPG

Ferskvannsfiske

På Askrova er det 2 fiskevann hvor man kan fiske ørret: Valvik-vannet og Hammerseth-vannet. Valvik-vannet inneholder mest fisk, men fisken her blir ikke så stor, fisker på 100-200g er helt vanlig her. I Hammerseth-vannet er fisken større, men er her det også færre fisker i vannet og derfor vanskeligere å få. 
Askrova Bygdelag har avtale med grunneiere for dei 2 fiskevannene. Det er satt opp oppslagstavle ved Hammerseth-vannet med info til fiskere. Det koster 50,- for voksne å fiske, barn er gratis. Man kan enten legge penger i postkasse ved oppslagstavlen eller betale direkte på butikken. Fisken i vannene biter best på sluk, men spinner og makk(dupp) fungerer også bra.

 

Hav-/sjøfiske

Ved Askrova og øyene rundt er det mange fiskemuligheter både med snøre, dorg, garn og teiner. Vanlige fiskesorter er: Torsk, lyr, pale, lange, brosme, lysing, sei, breiflabb, steinbit, makrell og laks. Av skalldyr er området rikt på: Krabbe, hummer, kreps og kamskjell(dykking).

Det er muligheter for å leie båt med mannskap dersom man ønsker guidet fisketur. Kontakt personer er; Jan Lindgaard (Mob: 90 58 64 62) eller Magne Svardahl (mob: 97 14 17 79). Askrova Bygdelag arrangerer også en årlig fiskekonkurranse i fellesferien, les mer om denne under arrangement.

Trond J Fjellested (2).jpg

Jakt

Snapchat-20140811063357.jpg

Landjakt

På Askrova er det mulig å delta på Hjort-, grågås- og harejakt (Må avtales med grunneiere).
Det er 5 hjortevald på Askrova, disse har totalt løyve på 17 hjorter (pr. 2014). Hjortejakten varer fra 1. september til 23. desember. Jaktmetodene som benyttes er driv-, smug- og posterings-jakt.

Gåsejakt er populært i august når gåsa begynner å trekke sørover for vinteren. Gåsejakt kan utføres på på land og fra båt. Gåsejakten starter noen plasser 1. august og andre plasser 10. august.

Hare kan jaktes på fra 10. september og til 28/29 februar, man må i tillegg få jaktløyve hos aktuell grunneier.

 

Sjøjakt

Dette er en utbred jaktform som tildels foregår i båt og på land. Det er til mange forskjellige arter og jakte på, noe som er utfordrende og lærerikt. En høster av naturens goder og ved rett handtering og tilbredning kan en trylle fram det lekreste retter av noe som er sjølvskutt.

Henning Haugholt kan stille som kjentmann/guide eller gi nyttige tips i forkant av jakta. Ta kontakt på: tlf. 905 96 050 eller e-post: henning.haugholt@gmail.com

Vedlagt er lovdata:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-25-106

 

IMG_0102.JPG