Tansøy bru

IMG-3529.jpg
 

Sammendrag av historikken fram til 1980 er beskrevet i søknad frå oppsitterne. 

Etter denne søknaden arbeidde oppsitterne i 10 år med å få prosjektet realisert. Det vart laga tegninger og beskrivelser, innhenta tilbud frå entreprenører og søkt godkjenninger i kystverket og kommunen. 

I 1990 vart det på nytt sendt søknad til kommunen, denne gang med ferdig innhenta pristilbud og forslag til finansiering. 

Det vart då gjort vedtak i Flora Bystyre om å realisere prosjektet. Brua var ferdig hausten 1990. 

Kostnader
Brua kom på Kr.1.500.000, fordelt på Flora kommune med kr.1.200.000, landbrukstilskot med kr.200.000 og tilskot frå oppsittarane på Tansøy med kr.100.000.