Påskebingo

Det er en årlig tradisjon med påskebingo/-basar på langfredag i Grendahuset.

Det varierer fra år til år om man arrangerer bingo eller basar. Felles for begge arrangementene er at det serveres kaffe og kaker, samt at det er trekning av loddbøker. 

Arrangementet er i regi av Askrova Bygdelag og inntektene går til drift av bygdelaget og bygdelagets interesser på Askrova og Tansøy.

20150404_113614.jpg