På "Den grøne Smaragd", Askrova blir det arrangert flere arrangement i løpet av året som går. Disse arrangementa er ment for og styrke samholdet i bygda, skape liv og røre i ferier og andre høytider, samt det er en inntektskilde for Bygdelaget som igjen investerer overskuddet i forskjellige velferds økende goder som alle kan ta del i. Gjennom et helt år har vi forskjellige arrangement, som du kan lese mer om lenger nede på siden. 

 

Faste arrangement

Les mer om de faste arrangementene på Askrova.

 

Øyacup

17. mai

Basar

Påskebingo

barnas integreringsdag

FiskekonkurransE

Skalldyrfest