Barnas Integrerings dag bilde2.jpg
 

Barnas integreringsdag

Barnas Integreringsdag ble startet for å ha mer fokus på unge og barn på Askrova, i håp om å ha et bærekraftig samfunn i fremtiden.

Dette er et arrangement som har blitt arrangert på lekeplassen de senere år.  Arrangementet går ut på at familier kommer sammen, griller og koser seg, der barna er i fokus og får en god opplevelse med forskjellige aktiviteter. Det blir delt ut gratis popcorn og påskeharen kommer med påskegodt til både store og små. Vi føler det er viktig og starte den inkluderende prosessen for barn og unge i en tidlig alder, og dette er et av tiltakene. Ikke bare har Askrova/Tansøy en leikeplass, men der er utallige muligheter for alle aldergrupper, alt fra turløype, badestrand, klatrevegg, aktivitetshus. Vi har hatt samarbeid med den tamilske forening, Røde kors, NOSFO, Frivilligsentralen, Nærtenesten med flere på det årlige arrangementet.

Vi inviterer ut innvandrerfamilier og asylsøkere på denne dagen for at alle skal føle seg inkluderte. Det er flere kontaktpersoner personene som vil ha ansvar med å tilrettelegge for familiene best mulig på Barnas integreringsdag. I dette ligger det å hjelpe de med grilling og å komme i kontakt med lokalbefolkningen. At alle «fadderne» er fra Askrova vil gjøre det enklere for familiene, med hjelp fra fadderne, å komme i kontakt med lokalbefolkningen. Noe som vi mener vil gjøre denne opplevelsen mer behagelig for. Målet er som sagt integrering og inkludering, som betyr at sosialt samvær med etnisk norske er en vesentlig del av dette prosjektet.

Flora Kommune består i dag 14% innvandrere. Dette betyr at en av de viktigeste verdiene Flora Kommune må fokusere på i fremtiden er inkludering og integrering.  Det kommer stadig mer asylsøkere til Norge. For at vi skal ha et bærekraftig samfunn er det viktig at alle føler seg som «ET» samfunn, ikke som vi og de, altså to samfunn. Dette er en liten del av veien for å komme til det «ENE», og Askrova bygdelag vil være en av komponentene i Flora kommune som kan realisere verdien om å skape et inkluderende og god nærmiljø. I tillegg ønsker Askrova Bygdelag å skape gode opplevelser for barn og unge, noe som vi har hatt veldig fokus på i de senere årene. Det har blant annet blitt bygget en klatrevegg for barn og unge i Grendehuset på Askrova. Videre har vi gjennom dugnad arrangert ulike arrangement, som fiskekonkurranse og Øyacup i håp om at barn og unge skal ha positive tilbud som engasjerer og gir livsglede. Derfor håper vi nå at dette kan prosjektet kan bidra til at enda flere barn og unge kan nyte gleden av vårt engasjement, og vår iver etter å skape et godt sosialt samhold i lokalsamfunnet. Vi har også laget en film som skildrer det på å busette seg i øyne, da med fokus på Askrova og Tansøy. Forhåpentligvis vil vi få flere innbyggere her ute, og kanskje får vi et flerkulturelt miljø på Askrova og Tansøy, slik som i Florø.