Askrova Gjestehamn!

i April 2018 kom Magne Svardahl med et forslag til styret i bygdelaget, hvor det var mulig å oppgradere Gjestehamna på Askrova, med støtte fra Merkur-programmet. Tanken var å få påplass nye fendere på kaia, fjerne ene gjestebryggen (stålbryggen) og erstatte den med en ny betongbrygge. Itillegg ville vi få påplass 2 nye aluminiums landganger og strøm/vann på kaia for båt-gjester. Bygdelaget stilte seg bak søknaden og tok på seg ansvaret for dugnadbiten av jobben. Den økonomiske delen ble ivaretatt av handelsmannen og Merkur.

VIdar Svardahl har ledet og stått for mesteparten av dugnaden, alt fra utlegging av nye lodd/kjettinger til montering av landgang. I tillegg har han fått hjelp av dyktige naboer når det har vært behov; Geir Vatnamo, Odleif Kvammen, Gunnar Svardahl, Magne Svardahl, Christian Nieto, Frank Berg (inkl. slepebåt), samt Andre og Halvar Espeseth (Solkongen).

Prosjektet er toppet med en ekte “Reodor Felgen” patent, hvor vi har sveiset sammen en stålramme som er boltet til kaia. Rammen har en påsveiset talje med wire slik at landgang kan løftes opp fra bryggen når det er mye vind/sjø, noe som tidligere har skapt mye hodebry for bryggen mot øst. Denne kan betjenes av alle og det er viktig at landgangene blir heiset opp på vinters tid! NB! Patenten tåler ikke personbelastning på landgang når den er heiset opp fra byggen, viktig å merke seg!

Dette prosjektet er, etter vårt syn, nok et bevis på hvor mye resurssterke personer og firmaer vi har på Askrova. Sammen får vi til det meste:)

Arbeidet er ikke 100% ferdig, vi skal montere strømuttak og vann, samt heise påplass siste landgangen mot øst.