Turboktrekning-Skaratoppen 2018!

Tradisjonen tro trekte vi 3 heldige vinnere blant dei som har besøkt Skaratoppen i 2018 og skrevet seg i turboken. Premiene er gavekort på Nærbutikken. (Om vinneren ikke var tilstades under trekning kan premie hentes på butikken)

  1. Plass: Vidar Svardahl

  2. Plass: Sander

  3. Kay Valvik

Vi gratulerer!!

Juleaften trekte vi barnas turbok med følgende vinnere(Premier hentes på butikken:))

  1. Plass: Martine Sæther

  2. Plass:Bjørnar Valvik

  3. Plass: Victoria Svardahl