Fiberutbygging

Enivest skal bygge ut for fiber til husstander på Askrova og Tansøy. Dette prosjektet er startet opp, der prosjektering er godt i gong. Det er planlagt og starte med å leggje sjøkabel frå Florø til Skorpa og nordover januar 2018. Vi kom sist i rekka, men det er likevel planlagt ferdigstilt november 2018, inkludert oss. Fibernettet/kabel blir lagt i eksisterande stolper til SFE. En kan kontakte Enivest eller Askrova Bygdelag for meir informasjon.