Ferie for alle

Ferie for alle 11-17 juni

«Barn har rett til hvile, fritid, lek, og til å delta i kunst og kulturliv» 

Askrova Bygdelag vil tilby to familier en ferieopplevelse på Askrova. Familiene som er i fokus er familier som bor på Asylmottaket i Flora Kommune. Målet vårt er å arrangere en ferietur i sommeren 2018. Dette prosjektet har fokus på å skape trivsel og like muligheter blant barn og unge. I tillegg til at vi vil la en større del av mangfoldet inkluderes i vårt nærsamfunn. Et av hovedfokusene på Askrova er trivsel for barn og unge, og vi ønsker at flere skal få oppleve gledene vi har her ute. Vi vil derfor arrangere et ferieprosjekt som skal vare over en uke. Ferien skal tilbys to familier som er dårlig økonomisk stilt og ikke vil ha mulighet til å finansiere en ferie for familien selv. I samråd med Solbakken Asylmottak, NOSFO og UDI blir dette arrangert med godt mot og stor tru på en bedre hverdag for dei som trenger det.