Referat fra årsmøte i Askrova Bygdelag

Vedlagt finner dere referat fra årsmøte i Askrova bygdelag. Det var 21 fremmøtte representanter i laget og 21 godkjente stemmer. Tusen takk til kakebakere som gjorde til at det blei vert å komme på møte :) Skulle det være spørsmål kan disse rettes til styret. Håper dette er med å setter søkelys på hva og hvordan vi jobber! :)

Velkommen til møte
Innkalling og møteagenda
Årsmelding 2018
Resultat regnskap
Balanse
Diverse informasjon/innvisteringer
Informasjons saker fra Styret
Folkeauke
Innkommen sak, bedehus + askrova bygdelag
Årsmøte diskusjon
Valg 2019
Lysbilde12.JPG