Mangfaldprisen 2019, Askrova Bygdelag

Askrova Bygdelag skriver seg inn i historiebøkene med tildeling av Flora Kommunes siste Mangfaldpris. Kvart år heidrar Flora kommune einskildpersonar, lag eller organisasjonar som har utmerka seg innan kulturarbeid i året som gjekk. Kriteriane for å få tildelt en slik pris er; einskildpersonar, lag eller organisasjonar som har utmerka seg innan kulturfeltet i året som gjekk, og for å ha fremja samkvem og forståing mellom folk frå ulike kulturar.

Askrova Bygdelag har gjennom fleire år jobba med mangfald og inkludering. Vi har både feila og gjort rett, noko som gjenspeiler seg i en slik pris. Styret i Askrova Bygdelag var på Florø Stadion å tok imot prisen og bygdelaget hadde laget en takketale til folket. Takketalen kan du lese under.

Mangfaldprisen, takketale frå Askrova Bygdelag.

“Askrova Bygdelag er utruleg overraska og takknemleg for prisen, men samstundes stolte av oss sjølve. Takk til Flora Kommune, Takk til Levekårs utvalet og takk til dykk for denne prisen. Det blir som å hoppe etter Wirkola når en skal holde tale etter både Ola-ordførar og Solveig-Russepresident. Eg har fått tildelt 5 minutt til en takketale, og dei har vi tenkt å bruke godt. Eg har tatt tida på meg sjølve, og det går akkurat 4minutt og 45sek på det eg skal seie dykk i dag.

Eg har lyst å snakke om mangfald.

Mangfald er ikkje berre integrering, men det er ulikheiter i samfunnet. Mangfald er det som gjere verden, Norge, Florø, Askrova, ja kor som helst der du er til ein god og spanande plass å bu. Askrova har eit breitt mangfald, vi har til dømes;

Store & små

Tykke & tynne

Spanjolar & polakkar

Kyr & sauer,

Fiskarar & politikar

Ja, som kongen sa i nyttårstala; Norge er et rikt mangfaldig samfunn der jenter likar jenter, gutar likar gutar, gutar som likar jenter og jenter som likar gutar, og folk som er glade i kvarandre. Det vi i Askrova Bygdelag ynskjer, er at fleire skal få ta del i dette mangfaldet. Mangfald vil inspirerer, gje moglegheiter, bidra til kreativitet og vekst.  Som Ola-ordføraren vår sa i si 17.mai tale;  «vi dannar vår eigen identitet»

No vekst Flora Kommune inn i Kinn kommune. Vi gleder oss. Vi er klar, vi håper dykk er klar, for dette blir bra! Vi ynskjer å ta fram eit sitat frå Pippi Langstrømpe «Dette har eg ikkje gjort før, så dette får eg nok til». Vi skal også få dette til saman, vi skal danne eit godt mangfald i Kinn Kommune.

Askrova Bygdelag skal fortsette å jobbe mot eit inkluderande samfunn som det skal være godt å bu i. No skal vi snart til med vårt neste store prosjekt, nemlig ferieveke. Vi har fått stønad frå BUFDIR til dette og gler oss til å ta fatt på utfordringa. På måndag20.mai kl 17:30 er det møte på samfunnshuset, «ALLE MED». Der skal vi være, vi håper vi ser nettopp deg der.

Takk for prisen, takk for oss. Ha ei fin feiring vidare.”

Askrova Bygdelag.