Årsmelding.

Gjennnomførte møte med 16 fremmøtte representanter. Det vart gjennomført valg, der alle utenom Veronica Strømme tok gjenvalg. Det var ikke komt inn noen aktuelle kandidater, men det kom inn benkeforslag om Trond Fjellestad. Han ble da valgt inn som vara representant for styret. Ellers var det ikke saker som ble tatt opp utenom det som var meldt inn. En snakket løst og fast om hvordan bygdelaget jobber og generell tilbakemlding er at Bygdelaget jobber målrettet og bra for å tilrettelegge for velferd på Askrova og Tansøy.

Last ned Årsmelding som PDF her.